ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 17:56

ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ Τ.Κ. 23100 Α.Μ.Α.Ε. 55283/25/Β/03/06 Σπάρτη 10– 2 – 2022

Α.Φ.Μ. 090080747 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 23 Αριθ. Πρωτ. 1 /10 / 302
. 26.485 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΠΡΟΣ . 29.921 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 27310 22.857 ΓΡ. ΚΙΝΗΣΕΩΣ . 29.921 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ . 29.997 FAX
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ……………………..
ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε. προκειμένου να καλύψει θέση Οδηγού στην περιοχή της Σπάρτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική Αίτηση έως και Παρασκευή 18/2/2022. Για την πρόσληψη απαιτούνται τα εξής προσόντα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την Αίτηση. 1) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι/ες στα μητρώα ή δημοτολογία Δήμου ή Κοινότητος ή την ιθαγένεια κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και πρόσληψη ομογενών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα ( 12 ) μηνών προ της προσλήψεώς των. 2) Να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν οφείλεται σε σοβαρούς λόγους ασθένειας. 4)Να μην έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Ακόμη να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.
5) Να έχουν δίπλωμα 4ης κατηγορίας καθώς και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται στην Γραμματεία του ΚΤΕΛ Λακωνίας καθώς και να αποστέλλονται ταχυδρομικά εκεί ( Λυκούργου 23,Σπάρτη ).
Όσες αιτήσεις έχουν γίνει νωρίτερα στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ ισχύουν κανονικά και λαμβάνονται υπ’ όψιν του Δ.Σ. του οργανισμού.

 

Για το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε
Ο Πρόεδρος Δ.Σ

 

ΔΑΜ.ΣΤΑΘΑΚΟΣ

 

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)