ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ

Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022 18:04

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ  ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τη θέση Οδηγού στην περιοχή  των Μολάων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καλεί τους/τις  ενδιαφερόμενους/νες  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική Αίτηση έως και Δευτέρα 19/9/2022

Για την πρόσληψη απαιτούνται τα εξής προσόντα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την Αίτηση.

1) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι/ες στα μητρώα ή δημοτολόγια  Δήμου ή Κοινότητος ή την ιθαγένεια κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και πρόσληψη ομογενών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα ( 12 ) μηνών προ της προσλήψεώς των.

2) Να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

3) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν οφείλεται σε σοβαρούς λόγους ασθένειας. 

4)Να μην έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε  οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Ακόμη να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. 

5) Να έχουν δίπλωμα 4ης κατηγορίας καθώς και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Οι αιτήσεις μπορούν να δίνονται στο Πρακτορείο του ΚΤΕΛ Λακωνίας  στους Μολάους καθώς και να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Γραμματεία του ΚΤΕΛ ( Λυκούργου 23, Σπάρτη ). 

Επίσης μπορούν να γίνονται αιτήσεις με αποστολή e-mail στο ktellakonias@yahoo.gr.

                                      Για το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε

                                             Ο Πρόεδρος Δ.Σ

                                           ΔΑΜ.ΣΤΑΘΑΚΟΣ

                                       

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)