ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022 09:47

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ

                                                      

Το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε. προκειμένου να καλύψει 2 θέσεις Εισπρακτόρων στην περιοχή της Σπάρτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική Αίτηση έως και Τετάρτη 21/9/2022. Για την πρόσληψη απαιτούνται τα εξής προσόντα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την Αίτηση.  

1) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι/ες στα μητρώα ή δημοτολογία Δήμου ή Κοινότητος ή την ιθαγένεια κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και πρόσληψη ομογενών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα ( 12 ) μηνών προ της προσλήψεώς των.                                                                                                      

2) Να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.                                                                                                                

3) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν οφείλεται σε σοβαρούς λόγους ασθένειας.                                                                                                                          

4)Να μην έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Ακόμη να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.                                                                                                                                         

 5) Να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικής γλώσσας.                                                        

6) Η κατοχή διπλώματος 4ης κατηγορίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν για τη συγκεκριμένη θέση.                                                                                                                              

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται στην Γραμματεία του ΚΤΕΛ Λακωνίας καθώς και να αποστέλλονται ταχυδρομικά εκεί ( Λυκούργου 23,Σπάρτη ).

Επίσης μπορούν να γίνονται αιτήσεις με αποστολή e-mail στο ktellakonias@yahoo.gr.

                                      Για το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε

                                            Ο Πρόεδρος Δ.Σ

                                           ΔΑΜ.ΣΤΑΘΑΚΟΣ

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩN ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ