ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016 12:14

 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Η Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Τ.Ε.Λ. Λακωνίας Α.Ε. βάσει τον Π.Δ. 246/2006 διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό μέσω ευσφράγιστων προσφορών για την προμήθεια και τον εφοδιασμό του Προσωπικού Κινήσεως του Κ.Τ.Ε.Λ. Λακωνίας Α.Ε. για 1) 140 χειμερινές στολές περίπου και

2) 4 πηλίκια. Κάθε χειμερινή στολή θα αποτελείται από 1) ένα σακάκι , 2) δύο (2)

παντελόνια, 3) δύο (2) πουκάμισα.

Το ύφασμα των χειμερινών στολών να είναι ως προς την ποιότητα, χρώμα και τύπο ως εξής:

α) Σακάκια – Παντελόνια ( κοστούμια) χρώμα : Μπλε σκούρο , Ποιότητα υφάσματος

55% πολυεστέρα και 45% έριον ( Κασμιροφανέλλα) περίπου.

β) Πουκάμισα χρώματος ΣΙΕΛ ποιότητας 60 % βαμβακερό και 40 % πολυεστέρα περίπου.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από δείγματα υφασμάτων για όλους τους

τύπους.

Οι προσφορές θα υποβληθούν έως την 14-10-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στη Σπάρτη οδός Λυκούργου αρ. 23 Τ.Κ. 23100 στη Γραμματεία.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία του

Κ.Τ.Ε.Λ. στην οδό Λυκούργου αρ. 23 στη Σπάρτη.

Οι στολές του Προσωπικού μας θα παραδοθούν εις την έδρα του ΚΤΕΛ στη Σπάρτη άμεσα μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού εις τον τελευταίο μειοδότη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ στο τηλέφωνο 2731029921.

 

Για το ΚΤΕΛ Λακωνίας Α.Ε

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
ΔΑΜ. ΣΤΑΘΑΚΟΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)